ไม่พบข้อมูลผู้โชคดีกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง


วันที่ได้รับรางวัล ชื่อ นามสกุล จังหวัด
13 ธันวาคม 2558 เสาวรส แซมสีม่วง เพชรบูรณ์
6 ธันวาคม 2558 สามารถ คล้ายประเสริฐ ชุมพร
29 พฤศจิกายน 2558 สิริฤดี ปัญญายงค์ นนทบุรี
22 พฤศจิกายน 2558 ชนาภา ชัยโย บุรีรัมย์
15 พฤศจิกายน 2558 ประยูร มณีใส ลพบุรี
8 พฤศจิกายน 2558 เสาวลักษณ์ ชื่นสกุล สงขลา
1 พฤศจิกายน 2558 สิริรัตน์ มุ่งเจริญ กรุงเทพฯ
25 ตุลาคม 2558 บรรจง กำไมล์ ลพบุรี
18 ตุลาคม 2558 บุญช่วย ดุลชาติ พิจิตร
11 ตุลาคม 2558 พัทลียา รักความซื่อ นครศรีธรรมราช
4 ตุลาคม 2558 พงษ์ศักดิ์ วิริยะบัณฑิต กรุงเทพฯ
27 กันยายน 2558 ธงชัย บุญปลูก นครราชสีมา
20 กันยายน 2558 วิระยา นามสวัสดิ์ กรุงเทพฯ
13 กันยายน 2558 บุบผา แซ่เลียว ยโสธร
6 กันยายน 2558 อภินันท์ พรมดวงดี พะเยา
30 สิงหาคม 2558 ธนาทิพย์ หันไกร กาญจนบุรี
23 สิงหาคม 2558 สุนิษา ศรีหิรัญ พังงา
16 สิงหาคม 2558 ธนากร สุจันทรา นนทบุรี
9 สิงหาคม 2558 ธนพล จำเนียร สุพรรณบุรี
2 สิงหาคม 2558 มูลทอง แก้ววงศ์วาร ลำพูน
26 กรกฎาคม 2558 ออมสิน นาคหลง สุราษฎร์ธานี
19 กรกฎาคม 2558 แต๋ว นาบำรุง กรุงเทพฯ
12 กรกฎาคม 2558 ปาริชาต แดงสด นครราชสีมา
5 กรกฎาคม 2558 สุนทร อิมพริม แพร่
28 มิถุนายน 2558 ชนวีร์ วีระภัทรวณิช นนทบุรี
21 มิถุนายน 2558 สาหรอ นิยม สงขลา
14 มิถุนายน 2558 ลัดดา ติเวทัง อุบลราชธานี
7 มิถุนายน 2558 สุณี ทองเรือง สิงห์บุรี
27 พฤษภาคม 2558 พงศกร ศรีพรหม ระนอง
20 พฤษภาคม 2558 นวลนภา มณีวัฒน์ เลย
17 พฤษภาคม 2558 ด.ช.จักรพรรดิ์ จันทร์อินทร์ สระบุรี
10 พฤษภาคม 2558 ศุภสิริ กันทัศ ชัยนาท
3 พฤษภาคม 2558 พิทักษ์ เพชรพิมาย กรุงเทพ
26 เมษายน 2558 จันทร์ศร นาวี ศรีสะเกษ
19 เมษายน 2558 แก้ว ประมูลสิน แพร่
12 เมษายน 2558 สุดาพร จิตรกอบแก้ว ตรัง
5 เมษายน 2558 ลำยอง รอดพันธ์ เพชรบุรี
29 มีนาคม 2558 สุจิรา ปานห่วง สมุทรปราการ
22 มีนาคม 2558 บพิธ ทรัพย์สาร กาฬสินธุ์
15 มีนาคม 2558 คอลีเยาะห์ อาบู ปัตตานี

วันที่ได้รับรางวัล ชื่อ นามสกุล จังหวัด
20 ธันวาคม 2558 พจน์ ประจุทรัพย์ สุรินทร์
13 กันยายน 2558 ด.ญ.ศิวพร โสภีพันธ์ นครศรีธรรมราช
14 มิถุนายน 2558 ผ่องศรี วงศ์ไชย พะเยา

เงื่อนไขการรับรางวัล

  1. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะได้รับการติดต่อจากทางทีมงานตามข้อมูลที่เขียนไว้ในชิ้นส่วนนั้นๆ เพื่อแจ้งรายละเอียดในการรับรางวัล
  2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัล
  3. เพื่อเป็นการป้องกันมิจฉาชีพ ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะชำระภาษี ณ ที่จ่ายด้วยเงินสดในวันที่มารับรางวัลเท่านั้น ไม่มีการชำระด้วยวิธีอื่นไม่ว่ากรณีใดๆ
  4. หากมีข้อสงสัยใดๆ ให้ติดต่อกลับมาที่บริษัทพี.เอส.บี.จำกัด ที่เบอร์ 02-701-9500 ต่อ 1063 (คุณพุทธมนต์)